घुमानच्या निमित्ताने-8 जालियांवाला बाग का खेलियांवाला बाग?

enter site अशा रितीने हरमंदिर साहेबला पहिली भेट दिल्यानंतर बाहेर पडलो  आणि चार पावले पुढे जात नाही तोच जालियांवाला बाग लागली. म्हणजे तशी हरमंदिर साहिबकडे येताना ही जागा दिसतेच; परंतु दर्शन झाल्यानंतर […]

download Autodesk AutoSketch 10